Försommarexkursion till Stora Amundön

I juni besökte vi Stora Amundön tillsammans Botaniskas vänförening. Dagen bjöd på vackert väder, nyfikna hästar och natur med varierad flora.

Sedan 2020 är Stora Amundön ett naturreservat, men platsens historia går tillbaka långt tidigare än så. Ön var länge betad utmark, något som de vida trädkronorna i hagarna vittnar om än idag. Här finns bland annat en av Göteborgs finaste askar (bild 1). Delar av Stora Amundön betas fortfarande för att bevara kulturlandskapet och vi fick snabbt sällskap av några nyfikna hästar (bild 2).

Ask Fraxinus excelsior. Foto: Elizabeth Westin

 I hagen fick vi sällskap av betande hästar. Foto: Åsa Krüger

Stora Amundön testamenterades till Göteborgs stad av den siste ägaren industrimannen Gustaf Werner, samme man som inrättade Carl Skottsbergs personliga professur. Werner ägde vid den tiden även Billdals gård. Vi konstaterade också att många vägar till Botaniska går via just Billdals gård, där bland andra trädgårdens store donator Charles Felix Lindberg bott.

Efter en kopp kaffe utanför hästhagen följde vi öns norra gångväg mot Drottningviken. I lunden bekantade vi oss med appen iNaturalist (www.inaturalist.se) som använder bildigenkänning för att sätta namn på arter. Observationerna kontrolleras och rapporteras in till globala databaser och på så sätt kan vi tillsammans vara med och bidra till forskning.

När vi ändå var på en ö passade vi på att se vad som fanns vid strandkanten. Vi hittade både stora alger som sockertång och blomväxter som det hotade ålgräset (bild 3). På stranden använde vi ”Kroken” (Krok-Almquists Svensk flora) för att tillsammans nyckla ett starr. Det visade sig vara den ovanliga arten prickstarr Carex punctata (bild 4), som förekommer längs kusten i Göteborg och Bohuslän.

Åsa och Stina med strandfynd. Foto: Elizabeth Westin

På stranden hittade vi prickstarr Carex punctata som vi nycklade tillsammans med hjälp av Krok-Almquists Svensk flora. Foto: Stina Weststrand

Ett urval av de växter vi såg under dagen: blodrot, blåtåtel, brakved, ekorrbär, en, gåsört, hultbräken, kummin, krypvide, käringtand, luddtåtel, lundbräken, marviol, mjuknäva, plattstarr, sandstarr, saltarv, skogsstjärna, slån, spjutmålla, strandkrypa, strandkvanne, strandråg, teveronika, trift, ängsskallra.

Tack för en trevlig dag tillsammans!

Många hälsningar
Åsa Krüger och Stina Weststrand

Rulla till toppen