Föreningens syfte är att ge växtkraft till Botaniska trädgårdens fortsatta utveckling.