Utflykter och resor

Utflykter och resor

Våra utflykter och resor är mycket uppskattade och har varierande avstånd och omfattning. Syftet med verksamheten är att erbjuda vänföreningens medlemmar botaniska upplevelser av hög kvalitet och alltid med ett botaniskt inslag.

Botaniskas vänner och Botaniska trädgården står för den botaniska och hortikulturella expertisen. På varje resa finns en botaniskt kunnig person med som beskriver platsens växtliv och speciella särart.


Vårexkursion till Älgön är inställd

På grund av det rådande virusläget (och regeringens regleringar) är exkursionen till Älgön den 20 maj med Botaniskas vänner inställd. Vi hoppas istället kunna genomföra exkursionen till hösten.

Följ med på en dagsexkursion till det vackra naturreservatet Älgön i södra delen av Hakefjorden. Här finns en ovanligt rik flora  med över 500 rapporterade kärlväxtarter. Ön bjuder på ett varierat landskap med lundar, ängsmarker, hällmarker och en vidsträckt ljunghed. Förutom “vanligare vårväxter” hoppas vi kunna få se tidigblommande orkidéer, de små ormbunkarna låsbräken och ormtunga, fjällnejlika och den sällsynta klippoxeln.

Vi åker med allmänna kommunikationer från centrala Göteborg onsdagen 20 maj. Exakt tid och samlingsplats meddelas senare.

Exkursionsledare är Botaniskas intendenter Stina Weststrand och Mats Havström.

Intresseanmälan till Stina Weststrand:

stina.weststrand@vgregion.se

Share