Uno Wibell Stipendier 2019

Totalt beviljat bidrag 75 000

Utbetalda bidrag:

Högsbogårdsskolan, 1 500

Jan Olof Olsson, 2 500

Institutionen för biologi och miljövetenskap, 2 500

Miklagårds förskola, 4 000

Kärrdalsskolan, 5 000

Kronvägens förskola, 5 000

Föräldrakoop Hedenhös, 6 000

Föräldrakoop Murbräckan, 6 500

Förskolan Natur och Lek I Ur och Skur, 7 000

Rävlanda skola, 7 000

Förskoleförvaltningen Seminariegatan 7, 8 000

Stiftelsen Mikaels barnträdgård, 8 000

Taklöksvägens förskola, 9 000

Bällskärs specialsärskola, 3 000

Share