Uno Wibell stipendier 2012

Följande erhöll stipendier:

Salebyenheten. Man önskar använda ytan för en tidigare nedlagd damm och där anlägga en ”solrosskog”. Alla barn i åldern 1-12 år får vara delaktiga i planteringen. Senare tänker man vidareutveckla skogen med ytterligare arter. 5.000 kr

Dalängsskolan, Lidköping.  Önskar genomföra ett större ekologiprojekt med två högstadieklasser. Eleverna ska studera olika ekosystem, vilka biologiska förutsättningar som behövs och hur detta visas genom ett varierat växt- och djurliv. Ett besök med guidning i Botaniska Trädgården och en exkursion till Kinnekulle skall ingå.  10 000 kr.

Majåkersskolan, Lidköping.  Man arbetar aktivt kring miljöutmärkelsen Grön flagg, där främst det ekologiska och ekonomiska perspektivet i hållbar utveckling fokuseras. Man har startat ett projekt, där varje klass ansvarar för en planteringslåda och väljer vad de ska plantera denna säsong, kryddväxter, perenner eller grönsaker. Man önskar också rama in asfaltgården med olika buskar. 5.000 kr

Förskolan Fyren, Stenstorp. Förskolan arbetar sedan några år med trädgård och odling från jord till bord. Man har tillsammans med barn och föräldrar byggt upp en trädgård, som barnen döpt till Drömgården. Här finns lökväxter för färgernas skull, smultron och hallon för smakens skull, kryddor för doftens skull. Man önskar få mer insekter och fjärilar i trädgården samt odla potatis, pumpor och solrosor. 5.000 kr

 

Share