Uno Wibell stipendier 2007

Följande skolor erhöll stipendier

Majåkersskolan, Lidköping 4 000 kronor

Skerrud Skola, Brålanda 6 000 kr

Strandskolan, Karlsborg 5 000 kr

Salebyskolan, Lidköping 7 000 kr

Kållekärrsskolan, Tjörn 5 000 kr

Tallkotten förskola, Lidköping 3 255 kr

Torsborgs förskola, Lidköping 5 000 kr

Skolorna skriver efteråt en rapport om verksamheten, som innehåller en redovisning av hur stipendiet använts som kommer att publiceras.

Stipendierna delades ut på årsmötet den 24 maj

Share