Carl Skottsberg stipendier 2010

Följande fick stipendier.

Björn Aldén, intendent vid Göteborgs Botaniska trädgård
10 000  kronor för att som svensk representant delta i Siikim International Rhododendron Festival samt efter-följande fältstudie i Norra Siikim.

Johan Dahlberg
10 000 kronor för att finansiera 14 dagars fältarbete i oktober 2010 i Ecuador och Peru. Resans syfte är insamling av material till ett examensarbete i botanisk systematik och evolution.

Mats Havström, intendent vid Botaniska trädgården
10 000 kronor för att samla in växtmaterial till en publik demonstrationsanläggning med skandinaviska, odlingsvärda perenner i Botaniska trädgården.

Henrik Zetterlund, intendent vid Botaniska trädgården
får omdisponera det tidigare beviljade Carl Skottsbergstipendiet om 17 500 kronor, för att studera odling och sortiment hos två av världens kunnigaste lökexperter i Lettland samt en resa till Georgien för att specialstudera de kaukasiska pionerna, snödroppssläktet, pärlhyacinter, Fritillaria, Iris, tidigare skogsperenner och stäppväxter mm.


Share