Carl Skottsberg stipendier 2008

Följande fick stipendier.

Henning Pettersson, Göteborgs Botaniska Trädgård
20 000 kronor eller största del därav till resa till Quinlinbergen, Kina för insamling av fröer från träd, buskar och perenner

Lotta Andersson och Ida Lilja, Naturvetenskapliga fakultetens Rangerprogram , GU
vardera 20 000 kronor eller del därav till en gemensam resa till Ecuador för att som examensarbete i systematik och evolution genomföra utbredningsstudier av växtfamiljen Rubiaceae

Share