Carl Skottsberg stipendier 2007

Följande fick stipendier.

Personalen i Botaniska trädgårdens butik
17 000:- i bidrag till en gemensam studieresa för fem medarbetare till Chelsea Flower Show, Kew Botanical Garden och Wisley Garden

Lovisa Gustafsson, Botanisk systematik, GU
15 000:- eller del därav till en forskningsresa till Brasilien inom forskningsprojektet “Evolutionära och biogeografiska studier”.

Anna Petri, Institutionen för växt- och miljövetenskaper, GU
15 000:- eller del därav till en insamlings- och forskningsresa till asiatiska delen av Ryssland inom ramen för ett forskningsprojekt.

Share