Carl Skottsberg stipendier 2003

Följande fick stipendier.

Gerben Tjeerdsmaa
Till en studieresa till Anderna för att studera de specifika växtförhållanden som råder där.
Summa 20 000 kr

Anna-Carin Ek
Till en studieresa till Gotland för att studera kryddträdgårdar.
Summa 7 000 kr

Share