Carl Skottsberg stipendier 2002

Följande fick stipendier.

Viktoria Träff, för studieresa till Skottland, 10.000 kr

Jenny Lannér, för studieresa till Floriaden och Festival International des Jardins, 10.000 kr

Toru Mörk Shingai, för Projekt Trä och Träd, i samarbete med Göteborgs Botaniska Trädgård

Share