Carl Skottsberg stipendier 2000

Följande fick stipendier.

Björn Aldén
Kostnader i samband med deltagande i “World Botanic Gardens Congress i Asheville, N Carolina, USA”. Kongressen behandlar bl.a. samarbete mellan de botaniska trädgårdar, som arbetar med bevarande av växtgenetiska resurser. Kostnader för dentrologiska fältstudier i Ö USA tiden 14 juni – 2 juli 2000.
Summa: 30 000kr

Micha Zurowetz
Kostnader för deltagande i fröinsamlingsresa till Sibirien i augusti 2000. Stipendiet är villkorat av att minst 200 frösamlingar överlämnas till Botaniska trädgården.
Summa: 19 700 kr

Eva Wallander
Resa till Japan och vistelse för forskningsstationen i Chichibu för vidare studier av androdioika askar inom ramen för eget forskningsprojektet “Evolution of anemophily in the genus Fraximus (Oleaceae)”.
Summa: 15 000 kr

Gith Eriksson, Birgitta Rohlén, Eva-Maria Ferm, Anette Strandberg och Henrik Zetterlund
Studie- och inköpsresa till trädgårdsmässan GLEE i Birmingham 17 – 19 september 2000.
Summa: 29 000 kr

Anna-Lena Eriksson
Resa till Tjeckien i syfte att besöka botaniska trädgårdar i Prag med omnejd som specialiserat sig på den typ av växter som Botaniska trädgården har i Klippträdgården och alpinhusen. Stipendiet är villkorat av att växtmaterial insamlas till Botaniska trädgården.
Summa: 6 300 kr

Share