Carl Skottsberg stipendier 2011

Följande fick stipendier.

Birgitta Hagelin (trädgårdstekniker) och Maria Sjöstedt (gruppledare), Göteborgs botaniska trädgård

36 000 kronor för en resa till Mexico för att studera några av våra populäraste prydnadsväxter i deras naturliga miljö. Syftet är dels att lära sig mer om ursprunget till de växter trädgården odlar och vilka miljöer de trivs bäst i, dels att samla in nytt växtmaterial (dahlior och suckulenter).

Johan Nilson (trädgårdstekniker), Göteborgs botaniska trädgård

7 000 kronor för en resa till Nottingham, England för att delta vid The Eighth International Rock Garden Conference i april i år. Konferensen är den absolut största i sitt slag och anordnas endast vart 10 år.

Share