Uno Wibell

Föreningen vill gärna uppmuntra och uppmana ungdomar att utveckla sitt intresse för trädgård, botanik och växter genom att årligen dela ut Uno Wibellstipendiet. Uno Wibell var ordförande i föreningen 1988-1997. Han värnar mycket om våra ungdomar. Vid hans avgång som ordförande hedrades han med ett stipendium som ges ut i hans namn. Stipendiet riktar sig … Continue reading Uno Wibell