Uno Wibell

Föreningen vill gärna uppmuntra och uppmana ungdomar att utveckla sitt intresse för trädgård, botanik och växter genom att årligen dela ut Uno Wibellstipendiet.

Uno Wibell var ordförande i föreningen 1988-1997. Han värnar mycket om våra ungdomar. Vid hans avgång som ordförande hedrades han med ett stipendium som ges ut i hans namn.

Stipendiet riktar sig mot skolungdomar som i skolan eller i organiserad form på fritiden vill genomföra något projekt inom botanik, växtlighet etc.

Stipendiet utlyses på hösten och kan sökas fram till 31 mars 2020 för att sedan delas ut på föreningen Botaniskas Vänners årsstämma i maj månad.

Ansökan Uno Wibell-stipendium

Stipendieansökan skall bestå av:

    • en beskrivning av det planerade projektet
    • vilka som deltar
    • uppskattad tidsram
  • kostnad för projektet

För mer information vänligen skicka e-post till info@botaniskasvanner.com

 

Share