Uno Wibell

Föreningen vill gärna uppmuntra och uppmana ungdomar att utveckla sitt intresse för trädgård, botanik och växter genom att årligen dela ut Uno Wibellstipendiet.

Uno Wibell var ordförande i föreningen 1988-1997. Han värnar mycket om våra ungdomar. Vid hans avgång som ordförande hedrades han med ett stipendium som ges ut i hans namn.

Stipendiet riktar sig mot skolungdomar som i skolan eller i organiserad form på fritiden vill genomföra något projekt inom botanik, växtlighet etc.

Stipendiet utlyses på hösten och kan sökas fram till 1 mars 2021 för att sedan delas ut på föreningen Botaniskas Vänners årsstämma i maj månad.

Stipendieansökan skall bestå av:

  • en beskrivning av det planerade projektet
  • vilka som deltar
  • uppskattad tidsram
  • kostnad för projektet

För mer information vänligen skicka e-post till info@botaniskasvanner.com 

Share