Carl Skottsberg stipendier 2013

Carl Skottsberg-stidpendier 2013 delades ut till:

Anna-Carin Ek: 5000 kr

Johan Rova: 5000 kr

Agneta Green: 10 000 kr för studieresa till England, bland annat Chelsea Garden Show

Mats Havström: 10 000 kr

Share