Carl Skottsberg

Föreningens kulturfond utlyser årligen ett stipendium benämnt Carl Skottsbergsstipendiet. Detta stipendium kan sökas av personer som avser att forska i ämnet botanik. Företrädesvis väljs stipendiater vars resultat av forskningen/studien kan leda till en direkt utveckling av något område i Botaniska Trädgården.

Stipendiet utlyses på hösten och kan sökas fram till 2021 12 31. Stipendiet delas ut på föreningen Botaniskas Vänners årsstämma i maj månad.

Stipendiets ansökan skall bestå av:

  • en beskrivning av forskningen/studien
  • vem du är
  • vad du studerar
  • uppskattad tidsram
  • önskat stipendiebelopp

För mer information skicka e-post till info@botaniskasvanner.com

Share