Stipendier

Föreningens kulturfond utlyser årligen ett stipendium benämnt Carl Skottsbergsstipendiet. Detta stipendium kan sökas av personer som avser att forska i ämnet botanik. Företrädesvis väljs stipendiater vars resultat av forskningen/studien kan leda till en direkt utveckling av något område i Botaniska Trädgården.

Mer information och ansökan till Carl Skottsbergstipendiet här >>

Föreningen vill gärna uppmuntra och uppmana ungdomar att utveckla sitt intresse för trädgård, botanik och växter genom att årligen dela ut Uno Wibellstipendiet. Stipendiet kan sökas av skolor.

Mer information och ansökan till Uno Wibellstipendiet finns här >>

Share