Stipendier

Föreningens kulturfond utlyser årligen ett stipendium benämnt Carl Skottsbergsstipendiet. Detta stipendium kan sökas av personer som avser att forska i ämnet botanik. Företrädesvis väljs stipendiater vars resultat av forskningen/studien kan leda till en direkt utveckling av något område i Botaniska Trädgården.

Föreningen vill gärna uppmuntra och uppmana ungdomar att utveckla sitt intresse för trädgård, botanik och växter genom att årligen dela ut Uno Wibellstipendiet.

Share