Reseberättelse Vättern runt 2004

Reseberättelse Vättern runt 2004

Vättern runt – reseberättelse från Botaniskas Vänners resa sommaren 2004

Resan ”Vättern runt” började med avfärd från Excercishuset i Göteborg måndag den 14 juni och avslutades på samma plats på fredagskvällen den 18 juni. Antalet deltagare var 38 förutom chaufför och reseledare (Sven-Olov Strandhede och Ralf Marek)

Kungamakten fanns på Visingsö

Gruppen övernattade på tre olika hotell utefter Vättern och som vanligt omfattade programmet både botanik och kultur. Området kring Vättern är ju rikt på båda. De bördiga jordbruksbygderna I Östergötland har ju givit ekonomiskt underlag både för världsliga makthavar e och för rikt klosterliv. Vi som susar fram på den vackra motorvägen utefter Vättern har kanske svårt att förstå den betydelse för samfärdsel och transporter som sjön Vättern hade så långt fram som i början av 1900-talet. Den som har läst sin Arn-trilogi har lärt sig att centrum för kungamakten i Sverige på 11-1200-talet faktiskt låg på Visingsö, en liten ö mitt i Vättern.

Guiden berättar om Sveriges första kungaborg på Visingsös sydspets

Stora höjdskillnader

Vättern har ju som bekant uppstått genom att en del av berggrunden sjunkit ned genom förkastningsrörelser i jordskorpan. Höjdskillnaderna är rätt avsevärda: ca 450 m mellan sjöns botten och branterna vid sjöns östra strand. Det omgivande urberget är kargt och artfattigt men i området finns också kalkrika bergarter som givit förutsättningar för en betydligt rikare flora. Dels finns den s.k. Visingsöformationen som inte bara finns på själva ön utan också längs delar av Vätterns stränder. Dels kambrosilurlagren i Östergötland. Resan har alltså gått från näringsfattig tallhedskog invid Taberg till rika orkidékärr vid Ombergs kalkrika sluttningar.

Dag 1:
Efter frukostfika och besök i Bottnaryds 1600-talskyrka anlände bussen till Boeryds gravfält med sina unika trekantsgravar i en tallmo strax väster om samhället Taberg. Berget Taberg är en malmkropp som trotsat erosionen och sticker upp över omgivningarna. Lunchen intogs på Toppstugan med utsikt åt alla håll. Malmen innehåller många sällsynta bergarter och mineral, bland dem titanomagnetitolivinit, vars vittringsprodukter gynnar växtligheten. På berget finns en del mindre vanliga växter. Malmbrytningen har ju upphört och gruppen kunde med ledning av guide följa en nedlagd gruvgång en bit in i berget.

På väg in i Tabergs gruvgångar

På väg in i Tabergs gruvgångar

Brunstorp
Strax norr om Huskvarna och med utsikt över Vättern ligger 1700-talsgården Brunstorp som har en visningsträdgård med perenner och medicinalväxter samt även en genbank för gamla svenska, ryska och baltiska fruktsorter. Övernattning på hotell Örensbaden.

”Tama” växter i perennrabatterna på Brunstorps gård

Dag 2:
Bussavgång i regn till färjeläget i Gränna. Regnet upphörde dock när vi nått Visingsö och sedan regnade det inte förrän på fredag eftermiddag när vi var på väg till Göteborg. Ovanlig tur med vädret denna regniga sommar!

Besök på Visingsö, Gränna och Omberg
På Visingsö besökte vi resterna av kungaborgen på Näs (1100-talet) samt greve Brahes residens Visingsborg från 1500-talet. Vid besöket vid den berömda örtagården fick resenärerna recept för såväl brännvinskryddning som giftdrinkar att blandas till allt efter behov. Ekskogen som en gång skulle förse svenska örlogsfartyg med timmer fanns kvar liksom några av de mullbärsträd som på 17-1800-talet planterades för inhemsk silkesmaskodling.

Efter kort besök i Gränna tog vi oss upp på Omberg för att sedan checka in vid Medevi Brunn, nordens äldsta hälsobrunn. Omberg hyser många intressanta växtlokaler och det finns all anledning för den botaniskt intresserade att återvända dit – på denna resan stannade vi till vid ett rikkärr vid Ödeshög.

Dag 3:
Soligt – men blåsigt – besök på Glänås besöksområde vid Tåkern. Där kan man numera gå torrskodd på trädäck rakt genom vassbältena till betade strandängar med ängsnycklar och flugblomster. Efter guidning vid Rökstenen och lunch på Turisthotellet blev det både botanik och kulturhistoria vid Alvastra klosterruin. Eftermiddagen ägnades åt rundtur i Vadstena och besök i Klosterkyrkan. På hemvägen mot Medevi stannade vi till i Motala och besåg Borensbergs slussar.

”Vilda” växter på betade strandängar vid Tåkern

Dag 4:

I Bastedalen vid norra Vättern finns en övergiven kalkgruva. År 1961 togs den i besittning av en entusiast med inriktning att där anlägga en kinesisk trädgård. Sten och vatten är viktiga element och den nuvarande ägaren hade mycket att berätta om hur en riktig kinesisk trädgård skall vara uppbyggd. Bottnarna av de grunda dammarna var bevuxna med kransalger vilket gav Sven-Olov anledning att filosofera över växternas olika försök att ta sig upp ur vattnet för att erövra torra land.

Stjernsunds slott, Klangehamn och Forsviks Bruk.

Efter guidad visning av Stjernsunds slott och lunch i Askersund körde bussen på småvägar genom Tivedens svårgenomträngliga och blockrika moränmarker till Fagertärn och Vargklämman.

Därefter tog vi oss ned till Vätternstranden vid det lilla fiskeläget Klangehamn där vi intog färskrökt sik med öl vid stranden. Där gavs också tillfälle till botaniska övningar med bl.a. blommande grönvit nattviol. Dagens aktiviteter avslutades med visning av Forsviks Bruk.

Rökt sik förtärs i Klangehamns fiskeläge

Dag 5:

Vättern och Visingsö var ju under 1100-talet centralort för kungamakten. 1819 beslöt man än en gång att bygga en reservhuvudstad på en halvö i Vättern. Dit skulle landets styrelse och guldreserven kunna flyttas snabbt i ofredstider. Bakgrunden var de ryska attackerna på svenska ostkusten alltsedan Karl XII:s död och förlusten av Finland 1809 som gjorde att Stockholm låg farligt nära fienden. Guidningen – med mycket kanonmuller och krigiska scener – slutade fredligt med förmiddagsfika på Soldathemmet.

Hjo, Almnäs herrgård och Habo kyrka

I Hjo blev det dramatiserad stadsvandring av lugnare slag och besök på fjärilsmuséet där sommararbetande thailändskor bl.a. demonstrerade hur man tillgodogör sig silkestråden från silkesmaskens kokonger. Några kilometer söder om Hjo ligger herrgården Almnäs. Där driver man numera ett modernt jordbruk som bl.a. annat omfattar 3-400 lösgående mjölkkor. Godsherren – själv medlem i Botaniskas vänförening – visade oss hur den automatiska ”mjölkkarusellen” fungerade och berättade om problemen att bedriva ekologiskt jordbruk i stor skala. Tio minuter efter det att vi lämnat Almnäs kom regnet! Efter besök i Habo kyrka och middag i engelska Villan i Ryfors avslutades resan i Göteborg sent på kvällen.

Share