Reseberättelse från Skåne och Österlen 2007

En försommarutflykt till Skåne med betoning på Österlen

Resan till Skåne började med avfärd från Heden i Göteborg måndag den 11 juni och avslutades på samma plats på torsdagskvällen den 14 juni. Antalet deltagare var 38 förutom chaufför och reseledare
(Lars Hansson, Magnus Neuendorf och Maritha Enström). Solen sken i stort sett hela veckan från en klarblå himmel.

Dag 1 den 11 juni

Efter en bussfärd genom det fagra Halland stannade vi och fick härliga cheddargifflar på Lizzies Café i Holm

Bäckaskogs slott
Ligger nordöst om Kristianstad på näset mellan Oppmannasjön och Ivasjön. Slottet har en historia som sträcker sig från 1200-talet. Då var Bäckaskog ett premonstranserkloster. Ännu finns vissa av munkarnas anläggningar kvar bl a rester av kyrkan samt det gamla köket. Här vandrade vi runt i örtaträdgården innan det var dags för lunch

Lunchen intar vi i det vackra slottet och vi bjuds på härlig lammstek med örtslungad nypotatis.
Efter lunchen samlas vi på andra våningen och får en intressant genomgång av slottets historia och några små anekdoter därtill.

Tosteberga ängar
Efter lunchen åkte vi vidare till naturreservatet Tosteberga ängar som består av sandig morän och öppna örtrika gräsytor som tjänar som betesmarker. Det fanns mycket att både se och höra eftersom floran var mångskiftande och det fanns gott om småfågel i busksnåren.
Efter denna underbara eftermiddag var det dags att åka till hotell Svea i Simrishamn där vi skulle bo under hela resan. Men först stannade vi till vid Vittskövle slott och beundrade den vackra parken och slottet som är en av de bäst bevarade renässansborgarna i Norden.

DAG 2 den 12 juni

Vi startade med att åka till Benestads backar som är ett av Sveriges minsta, men samtidigt ett av de mest artrika och intressanta naturreservat.

Benestads backar gjorde skäl för namnet. På fyra fötter var ibland var det enda sättet att ta sig fram. När vi klättrat och beundrat denna vackra plats var det dags att besöka Tryde kyrka byggd på 1860-talet och känd för sin vackra och märkliga dopfunt. Dopfunten är daterad till 1160 och utförd i sandsten. Den belönades med bronsmedalj på Paris-utställningen 1867. Utsmyckningen visar martyren Fridolin som blev helgonförklarad på 500-talet.

Efter detta smakade det bra med lunch på Stora Herrestads gästvivaregård som har anor som gästgivaregård sedan början av 1800-talet. Mätta och belåtna igen åkte vi vidare mot Ale Stenar och vart vi än tittade möttes vi av vackra vyer med blommande vallmo

Ale stenar
Hög uppe på åsen vid Kåseberga ligger Ale stenar dramatiskt placerat med vidunderlig utsikt över Östersjän. Skeppssättningen består av 59 stenar. Förutom att beundra den mäktiga formationen kan man ju också ha lite nytta av stenarna. Vilket våra kära kossor visade.

Sandhammarens fyr
Här har tidigt funnits önskemål om en fyrbåk på grund av den farliga kusten med sina sandrevlar som orsakade många skeppsbrott och strandningar. Den tidigast kända fyrbåken tillkom under koleraepedemin. Nuvarande fyrtorn restes 1863 och konstruktör var Nils Gustav von Heidenstam.

Simris Strandängar
Som sista besöksmål idag for vi till Simris strandängar ett vackert coh varierat område med torrängar och rikkärr. Ursprungligen kan detta område ha bestått av ekskog vilket kan ha gett upphov till namnet Simrislund. Berggrunden består av kvartsitisk hård sandsten. Ovanför hällarna finns stråk med sandsten och klappersten och många bitar av alunskiffer. Området är rikt på örter såsom mandelblomma, brudbröd, blodnäva och solvända. Men här finns även kärr med ängsnycklar och kärrknipprot. Efter en lång dag med många intryck och MYCKET frisk luft var det dags att återvända till hotellet där vi serverades en god middag.

DAG 3 den 13 juni

Återigen en solig dag. Förmiddagen ägnade vi åt Vitemölla, en gammal kulturbygd med fornlämningar. Den unika sandstäppen erbjuder en intressant flora och fauna samt frodiga bäckraviner.
Här strövade vi omkring en stor del av förmiddagen.
Det smakade mycket bra med lite “busskaffe” innan det var dags att ge sig av igen.

Lyngsjö
ligger någon mil söder om Kristianstad. Här besökte vi två lokaler dels sandstäpp dels artrika sanka fuktängar kring den lilla runda källsjön. Här växer bland annat gökblomster, slåtterblommor, ögontröst och kärrspira.

Efter det här är vi alla hungriga och låter oss väl smaka av lunchen på Sätesholms Pensionat, en gård belägen på Linderödsåsen. Huvudbyggnaden uppfördes 1772 och på gården bedrivs aktivt lantbruk med uppfödning av skånskt naturbeteskött.

Maltesholm
Slottet Maltesholm och den mäktiga bokskogen blir vårt nästa resmål. Carl von Linné skrev om Maltesholm på sin resa till Skåne 1749: Matesholm, en präktig sätesgård herr Ramel tillhörig, med sköna trädgårdar och de täckaste häckar av avenbok”. Den 1,3 km långa vägen upp till slottet går under namnet “höge väg” och är helt byggd i sten. Den byggdes mellan åren 1775-1824. “Vore inte herreman galen, så hade fattigman ej bröd” lär ha myntats av detta vägbygge.

Andarum
Eftermiddagskaffet intar vi idag i Andarums kaffestuga. Där blir vi rikligt försedda med kaffe och många sorters kakor.Omgivningen var som klippt ur en sagobok

Vitaby kyrka
ligger i sydöstra Skåne nordväst om Simrishamn. Kyrkan ligger uppe på en kulle och är lätt att känna igen på den stora strävbågen som stöttar tornet. Triumfkrucifixet är det som gjort Vitaby känt.

DAG 4 den 14 juni

Sista dagen på vår resa och vädrets makter är fortfarande på vår sida även om några moln har tornat upp sig och ett och annat regnstänk känns i luften.
Dagen startar med ett besök på Gislöfs smidesmuseum som är inrymt i en gammal byskola. Det är Sveriges enda smidesmuseum och visar smide från järnålder – vikingatid. Tyngdpunkten ligger i 1700-1800-tal då det var en betydande näring på Österlen. Men här finns också smide att köpa från dagens konstnärer.
Lunchen intogs på det välkända Spångens Gästgivaregård vid Rönne å i Ljungbyhed. Här fanns för 200 år sedan en marknadsplats där det såldes kreatur, kött, fläsk och ägg. Spångenkrogen är känd från 1846 då traktören Pål Lundberg stod för spis och logi.
Som sista utflyktsmål besökte vi Kopparhatten vid Skäralid med en vidunderlig utsikt österut över Skåne.

Resans sista stopp var Kvibille gästgivaregård för en kaffepaus och inköp av lite goda ostar.

Share