Bidrag som föreningen lämnat

Genom åren har medlemmarna i Botaniskas Vänner bidragit till en mängd vackra och uppskattade delar i trädgården. Förutom rent ekonomiska bidrag delar vi varje år ut cirka 50 000 kr genom Carl Skottsbergsstipendiet och ett överskott från Vänlöken som går direkt till Trädgården utan att passera föreningens kassa. Sedan föreningens start fram till idag (2015) har det blivit cirka 20 miljoner kronor.

Några exempel i “promenadordning” från huvudentrén:

 • Butiken
 • Entréområdet med sina stenrundlar och annuella planteringar
 • Belysningen vid Spegeldammen
 • Planteringen Gramina et Flores
 • Drickfontänen i marmor utanför Växthusen (Vännernas gåva i samband med föreningens 25-årsjubileum)
 • Växthusens entréparti
 • Suckulenthuset
 • Lökträdgården
 • Stentrappan upp till ljusbågen på Åsen
 • Örtagården
 • Lusthuset på stora gräsmattan
 • Kompostanläggningen
 • Kaukasus och Skandinavien i Klippträdgården
 • Mängder av parkbänkar

 

Bidrag från 2005 och framåt:

Bidrag 2016
Botaniska trädgården mottog ekonomiskt stöd om sammanlagt 450 000 kr för aktiviteter i samband med trädgårdsutställningen Gothenburg Green World.

Bidrag 2015
Botaniska trädgården mottog ekonomiskt stöd om sammanlagt 750 000 kr för ”Vandra i det vilda” samt anläggning av Barnens botaniska. Färdigställs under 2016.

Bidrag 2014
Botaniska trädgården mottog ekonomiskt stöd om sammanlagt 600 000 kr för en Japan-satsning över hela året.

Bidrag 2013
Botaniska trädgården mottog ekonomiskt stöd om sammanlagt 980 000 kr till bland annat anläggning av Kaukasus i Klippträdgården, gästträdgård i Entrén samt en lek- och läryta för barn bakom kolonistugan.

Bidrag 2012
Botaniska trädgården mottog ekonomiskt stöd om sammanlagt 790 000 kr, bland annat till “Liljeprärien”, den nya gräsrabatten bredvid Spegeldammen, samt ombyggnad av suckulenthuset.

Bidrag 2011
Botaniska Trädgården har under året mottagit ekonomiskt stöd från föreningen om sammanlagt 600 000 kronor. Det har finansierat gästträdgården Lövkapellet, restaureringen av ”Vårens Huldra” samt inköp av två truckar.

Bidrag 2010
Botaniska Trädgården mottog ett ekonomiskt stöd från föreningen om 700 000 kronor till bland annat “Skandinavien”, ett nytt område i Klippträdgården där svenska växter kommer att visas samt “Hälsans Trädgård” i entréområdet.

Bidrag 2009
Botaniska Trädgården mottog ett ekonomiskt stöd från föreningen om 800 000 kronor till kompostanläggning och belysning av entrépartiet.

Bidrag 2008
Botaniska Trädgården mottog ett ekonomiskt stöd från föreningen om 700 000 kronor till färdigställande av av det nya entrépartiet

Bidrag 2007
Botaniska Trädgården mottog ett ekonomiskt stöd från föreningen om 700 000 kronor till ombyggnad av det nya entrépartiet.

Bidrag 2006
Under året har föreningen skänkt 975 000 kr till trädgården varav 700 000 kr avser ombyggnad av det nya entrépartiet.

Bidrag 2005
Under 2005 lämnade föreningen bidrag om 1 458 500 kr till bland annat ombyggnad av Klippträdgården samt ombyggnad av lökträdgården. Genom insamling direkt från medlemmarna för att möjliggöra byggandet av två paviljonger (regnskydd) fick Botaniska Trädgården in 207 000 kr.

Share