Styrelsen för Botaniskas Vänner

Styrelsen består av ledamöter och suppleanter som väljs av föreningens medlemmar. Styrelsen har till syfte att på bästa sätt besluta om bidrag till Botaniska trädgården, förvalta föreningens kapital och därmed företräda föreningens medlemmars önskemål. Vi vill gärna ta del av medlemmarnas idéer, synpunkter och förslag. Kontakta styrelsen genom e-post till info@botaniskasvanner.se

Styrelsen sammanträder 5 gånger per år; februari, april, maj (konstituerande möte i samband med årsstämman), september och november.

Alla medlemmar bjuds in till årstämman där styrelsen presentar sitt arbete vilket följs av ett föredrag med botanisk anknytning.

Styrelsen 2019-2020 består av följande personer:

Ordförande: Claes Grill

Vice ordförande: Margaretha Dahlström

Sekreterare: Camilla Danielsson

Kassaförvaltare: Thomas Fallenius

Ledamöter: Ingela Schortz, Hans Rosenhoff, Kenneth Odéus, Elizabeth Westin, Margareta Boström, Johan Lindahl, Mari Källersjö

Suppleant: Mats Havström, Hans-Gösta Lindfors

Valberedning

Berndt Ahlqvist, sammankallande: B.Ahlqwist@telia.com

Share