Styrelsen för Botaniskas Vänner

Styrelsen består av ledamöter och suppleanter som väljs av föreningens medlemmar. Styrelsen har till syfte att på bästa sätt besluta om bidrag till Botaniska trädgården, förvalta föreningens kapital och därmed företräda föreningens medlemmars önskemål. Vi vill gärna ta del av medlemmarnas idéer, synpunkter och förslag. Kontakta styrelsen genom e-post till info@botaniskasvanner.se

Styrelsen sammanträder 5 gånger per år;
februari, april, maj (konstituerande möte i samband med årsstämman), september och november.

Alla medlemmar bjuds in till årsstämman där styrelsen presenterar sitt arbete vilket följs av ett föredrag med botanisk anknytning.

Styrelsen 2020-2022 består av följande personer:

Ordförande: Claes Grill

Vice ordförande: Margaretha Dahlström

Sekreterare: Margareta Boström

Kassaförvaltare: Thomas Fallenius

Ledamöter: Elizabeth Westin, Kenneth Odéus,  Hans-Gösta Lindfors,
Camilla Danielsson, Ann-Christine Lundahl, Mari Källersjö

Suppleant: Ingrid Fisher, Karin Ahlinder, Mats Havström

Valberedning

Sammankallande: Berndt Ahlqwist,  B.Ahlqwist@telia.com
Ledamöter: Gunilla Olsson, Peter Kullberg

Revisorer

Revisor: Benny Helgesson
Revisorssuppleant: Gun Sjöstrand

Share