Brev och utskick

Vänbladet
Som medlem får du fyra utskick per år, vårt eget Vänblad. Här berättar vi om vad som händer i föreningen och om något speciellt kommer att uppmärksammas under den närmsta tiden. Trädgårdens prefekt skriver om trädgården och dess aktiviteter. Med Vänbladet kommer också inbjudningar samt rekvisition för årets Vänlök.

Digitalt nyhetsbrev
När det finns något intressant eller särskilt viktigt att informera om mellan Vänbladen så gör vi det via ett nyhetsbrev per e-post. Därför är det viktigt att du meddelar din e-postadress till Grindstugan på info@botaniskasvanner.se

Arkiv med tidigare Vänblad finns här.

Share