Hem

Hem

.

Vi är idag ca 7500 medlemmar som på olika sätt vill främja Göteborgs Botaniska Trädgård och dess verksamhet. År 2009 skänkte vänföreningen ca 800 000 kr bland annat till den nya kompostanläggningen samt belysning av entrépartiet.

Vill du hjälpa till att värva medlemmar?

Sprid gärna vår nya fina medlemsbroschyr till vänner och bekanta.

BotaniskasVännerMedlem

Håll dig uppdaterad om vad som händer i Botaniska trädgården
Prenumerera på Botaniskas nyhetsbrev genom att klicka här och ange “Nyhetsbrev” i ämnesrubriken.

Botaniska Trädgården finns också på Facebook.

Föreningen behöver fler volontärer!

Det finns många olika områden som behöver hjälp från frivilliga insatser, t.ex. trädgårdsvärdar, administrativt arbete i föreningen, lökförsäljning och resor. Kontakta Margaretha Dahlström för mer information, mg.dahlstrom@comhem.se

Share