Carl Skottsberg Stipendier 2017

Totalt beviljat bidrag 50 000

Ansökningarna omsorgsfullt granskade av Åslög Dahl

Utbetalda bidrag:

Kennert Danielsson för resa till konferens i Kanada, 19 200

Åsa Kullin för orkidékonferens i Ecuador,  25 000

Share