Vi välkomnade juni på Älgön

Den 1 juni hade Botaniskas botanister förmånen att få ta med vänföreningen på en exkursion till Älgön. Efter en lång tid av restriktioner var detta en efterlängtad resa. Och vilken dag det blev! Vädret var på vår sida och öns blomsterprakt likaså. Med över 500 rapporterade kärlväxter är Älgön verkligen en plats att besöka för den växtintresserade. 

Vår gemensamma resa började vid Rörtången norr om Marstrand där vi tog båt över Hakefjorden för att anlända till Älgöns södra del. Väl ute på ön mötte vår lokalguide Martin Fahlén upp och visade oss till en klipphylla med utsikt över fjärden. Med en kopp förmiddagskaffe i handen och en fantastisk utsikt fick vi en introduktion till Älgön med dess kulturlandskap och geologi. Vi fick bland annat bekanta oss med norit, en basisk bergart som utgör en betydande del av Älgöns berggrund och som är en av anledningarna till öns rika flora.

På väg ner från Älgöns högsta topp. Foto: Stina Weststrand

Det fina vädret gjorde att vi hade möjlighet att utforska en stor del av Älgöns stigar. Vandringen började förbi korna, vidare genom lundmiljö och uppför branterna mot öns högsta topp belägen 96 meter över havet. Terrängen var lite brantare än vad vi guider kom ihåg från vår rekognoseringsresa, men trots detta var alla medresenärer vid gott mod. Utefter stigen i sluttningarna stötte vi på blommande sårläka och träd vars rötter såg ut att växa direkt in i det vittrade berget. (Under dagen såg vi ett stort antal kärlväxtarter. Se medföljande lista för ett urval.)

Sårläka Sanicula europaea i full blom. Foto: Stina Weststrand

En av dagens många höjdpunkter var den vindpinade klippoxel som mötte oss på öns topp. En annan var brokförgätmigej som skimrade från svagt gult till blålila i kanten av den lilla våtmarken strax bredvid. Här växte också mannagräs med sin stora glesa vippa.

Skogslind med rötter som ser ut att växa direkt in i berget. Foto: Stina Weststrand

Stigen tog oss vidare neråt igen och vid den fint bevarade stengärdsgården ”Kalvlucka” var det dags för lunch. Den fascinerande växtvärlden är svår att koppla bort och botaniserandet fortsatte så smått även under lunchtid. I gläntans kanter stötte vi bland annat på glansnäva, vårklynne och backglim.

Lunch vid Kalvlucka. Foto: Mats Havström

Ytterligare en av Älgöns höjdpunkter är dess vidsträckta ljunghed i väster. Här möttes vi av darrgräs, kattfot (om än bara ett fåtal) och efter ihärdigt letande, och med Artportalens koordinater till hjälp, hittade vi till slut även hedjungfrulin. Martin passade också på att visa ett av sina ”partytrick”. Över en svart fläck på berget placerades en kompass som plötsligt visade på tok fel. Det var den magnetiska bergarten norit som hade givit sig till känna.

Martin Fahlén visar hur den magnetiska bergarten norit påverkar kompassens förmåga att visa rätt. Foto: Stina Weststrand

Avslutningsvis tog vi oss ner för branterna igen, mot havsstranden och klipporna vid Kalvhagen på öns sydvästra del. Det något märkliga men fina gräset stagg korsade vår väg och väl vid stranden blev det ett kärt återseende av havstrandsväxter såsom skörbjuggsört, trift och glasört.

Ljungheden i väster. Foto: Stina Weststrand

Att välkomna juni månad på Älgön gav verkligen mersmak. Tack för en trevlig dag tillsammans! Vi ser fram emot fler exkursioner med er vänner framöver.

Många hälsningar från
Stina Weststrand
Åsa Krüger
Kent Kainulainen
Mats Havström

Några ”faktarutor” med tips och en artlista

Boktips
Vår lokalguide Martin Fahlén är en av författarna till en bok om Älgön:
Strövtåg på Bohusläns sockertopp (Martin Fahlén, Jimmy Stigh och Hans Årebäck 2008)
Boken finns tillgänglig digitalt via Västkuststiftelsens hemsida och via denna länk.
https://vastkuststiftelsen.se/wp-content/uploads/2022/02/boken-om-algon.pdf

iNaturalist
Bidra till vetenskapen! Appen iNaturalist använder bildigenkänning för att sätta namn på arter.
Bestämningarna kontrolleras och rapporteras sedan in till en global databas som kan användas av forskare.
www.inaturalist.se

Ett urval av de kärlväxter som vi såg under dagen
ask Fraxinus excelsior
backglim Silene nutans
bergek Quercus petraea
bergsyra Rumex acetosella
bindvide Salix aurita
blodnäva Geranium sanguineum
blåsippa Hepatica nobilis
brokförgätmigej Myosotis discolor
darrgräs Briza media
duvvicker Vicia hirsuta
ekorrbär Maianthemum bifolium
glansnäva Geranium lucidum
glasört Salicornia europaea
gråfibbla Pilosella officinarum
grönvit nattviol Platanthera chlorantha
gökärt Lathyrus linifolius
hassel Corylus avellana
hedjungfrulin Polygala serpyllifolia
humleblomster Geum rivale
hundkäx Anthriscus sylvestris
jordklöver Trifolium campestre
kabbleka Caltha palustris
kamäxing Cynosurus cristatus
kattfot Antennaria dioica
klippoxel Sorbus rupicola
krypvide Salix repens
liten sommarvicker Vicia sativa ssp. nigra
lundbräken Dryopteris dilatata
lundslok Melica uniflora
luddhavre Avenula pubescens
luddtåtel Holcus lanatus
majsmörblomma Ranunculus auricomus
mandelblomma Saxifraga granulata
mannagräs Glyceria fluitans
mjuknäva Geranium molle
prästkrage Leucanthemum vulgare
ramslök Allium ursinum
rödnarv Spergularia rubra
skogsalm Ulmus glabra
skogslind Tilia cordata
skogslönn Acer platanoides
skogsnarv Moehringia trinervia
skogsstjärna Trientalis europaea
skogsviol Viola riviniana
skörbjuggsört Cochlearia officinalis
snärjmåra Galium aparine
stagg Nardus stricta
stormåra Galium album
strandkrypa Glaux maritima
sårläka Sanicula europaea
svalört Ranunculus ficaria
svartbräken Asplenium trichomanes
svinrot Scorzonera humilis
sötvedel Astragalus glycyphyllos
teveronika Veronica chamaedrys
tjärblomster Viscaria vulgaris
trift Armeria maritima
träjon Dryopteris filix-mas
vattenklöver Menyanthes trifoliata
vildapel Malus sylvestris
vitsippa Anemone nemorosa
vårklynne Valerianella locusta
ängssyra Rumex acetosa
ärenpris Veronica officinalis

Rulla till toppen