Vill du vara parkvärd i Botaniska?

Du behöver inte vara botaniskt kunnig men visa folk tillrätta i trädgården, svara på enkla frågor, t ex Var ligger Klippträdgården? När har butiken öppet? Talar du något främmande språk är det en fördel. Meningen är att parkvärdar ska finnas i Trädgården på söndagar och då det är program. Och naturligtvis berätta om Botaniskas Vänner och hjälpa dem som vill bli nya medlemmar att bli det!
Är du intresserad och vill veta mer är du välkommen tisdagen den 15 mars kl 18.00 till Botaniska, Personalbyggnaden, där vi brukar ha julfest.
Anmäl dig till Margaretha Dahlström, e-post mg.dahlstrom@comhem.se
Välkommen! Du behövs.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Share