Vårexkursion till Älgön 20 maj


Välkommen till ett nytt år med Vännerna! Redan nu kan du anmäla intresse till årets botaniska exkursion, till det vackra naturreservatet Älgön i södra delen av Hakefjorden.

Här finns en ovanligt rik flora  med över 500 rapporterade kärlväxtarter. Ön bjuder på ett varierat landskap med lundar, ängsmarker, hällmarker och en vidsträckt ljunghed. Förutom “vanligare vårväxter” hoppas vi kunna få se tidigblommande orkidéer, de små ormbunkarna låsbräken och ormtunga, fjällnejlika och den sällsynta klippoxeln.

Vi åker med allmänna kommunikationer från centrala Göteborg onsdagen 20 maj. Exakt tid och samlingsplats meddelas senare.

Exkursionsledare är Botaniskas intendenter Stina Weststrand och Mats Havström.

Intresseanmälan till Stina Weststrand:

stina.weststrand@vgregion.se

Share