Vännerna utlyser fototävling

I samband med Vändagen den 1 juni utlyser vi en fototävling i två klasser; “barn/ungdom” och “16 år och uppåt”. De vinnande bidragen får ett pris och kommer att tas fram som vykort och säljas i bland annat Butiken i trädgården. Juryn består av medlemmar från Göteborgs Fotoklubb, Botaniskas Vänner samt Botaniska Trädgårdens Butik. Vi hoppas att detta initiativ både ska locka nya medlemmar till vår förening och ge bidrag till Trädgårdens fortsatta utveckling.

Tävlingsperiod: Från Vändagen den 1 juni tom. 15 augusti 2014.

Två Tävlingsklasser: alla 16 år och uppåt, samt barn och ungdomar upp till 15 år.

  • Tre vinster för vardera tävlingsklass.
  • Tävlingen är öppen för alla.
  • Vinnarna meddelas på Vändagen den 21 september.

Typ av bilder och användningsområde:

  • Foton ska vara tagna i Botaniska Trädgården under tävlingsperioden.
  • Bilderna som sänds in ska vara högupplösta i jpg. format.
  • Vinnande bidrag kommer att tas fram som vykort.
  • Att sälja i Botaniska Trädgårdens butik samt genom försäljning via Botaniskas Vänner i olika sammanhang där föreningen uppträder.
  • Motiv är fritt.
  • Max. tre tävlingsbidrag per deltagare.

Jury: Består av medlemmar från Göteborgs Fotoklubb, Botaniskas Vänner samt Botaniska Trädgårdens Butik.

Bilderna sänds till: fototavling@botaniskasvanner.se

Ange ditt namn, postadress, e-post adress, telefon, vilken klass du tävlar i, ålder 1. 16+ eller 2. < 15 år samt att du skriftligen anger att du godkänner Förfoganderätten för Botaniskas Vänner Förening i enlighet med punkten ”Förfoganderätt” nedan.

Priser: 1;a 1000 kr, 2;a 600 kr, 3;e 300kr . “Vuxna” erhåller sitt pris i form av presentkort i Butiken, barn och ungdomar erhåller kontanter.

Förfoganderätt: Botaniskas Vänner förvärvar förfoganderätt till alla bilder som tävlingsdeltagare tillhandahåller genom tävlingen för att inom ramen för sin verksamhet använda dessa bilder främst för att ta fram vykort till försäljning där överskott går till Botaniskas Vänners Förening (Vännerna). Förfoganderätten gäller för obegränsad tid och oberoende av vilken kanal som nyttjas för att sälja dessa vykort. Vännerna har rätten att använda insända tävlingsbidrag även på hemsida, i informationsmaterial, marknadsmaterial, sociala medier så länge de används för kommunikation i Vännernas namn och sammanhang. De rättigheter som Vännerna förvärvar är icke exklusiva och tävlingsdeltagaren har härvidlag rätt att upplåta rättigheterna till bilder till annan part mot ersättning, dock under förutsättning att uppdragsgivarens rättigheter kvarstår och inte påverkas av en sådan upplåtelse.

Meddelande om vinnare: Vinnarna meddelas personligen av Botaniskas Vänner Förening. Vinnare kommer även att presenteras på hemsidan, Facebook och i lämpligt Vänblad.

Share