Vänner på fenologipromenad

Nu ha de efterlängtade fenologipromenaderna kommit igång. Just denna promenad fokuserade på träd som gruppen studerar och följer upp fortlöpande, 2 gånger i veckan.

Här ses Vännernas volontärer Siv och Lennart, sakkunniga Åslög och studenten Hanna i inspektionstagen.

Foto: Göran Åhman

Share