Vänbladet nr 4

I dagarna landar Vänbladet i 6700 brevlådor över hela Sverige. Mycket nöje!

Med brevet följer medlemskort och inbetalningsavi för 2013. Anledningen till att vi skickar ut detta så tidigt är att vi i nästa brev ska kunna packa med Trädgårdens årsprogram. Det går nämligen inte rent tekniskt att hantera både program och medlemskort i samma kuvert till rimlig kostnad.

Vänbladet nr 4 november 2012.

Medlemskortet 2013 visar vår fina Vattenkanne-symbol, som får så mycket uppmärksamhet i Trädgården.

Antalet “parmedlemmar” ökar stadigt, 1120 st enligt senaste genomräkning. Detta innebär , förutom det ekonomiska tillskottet, att vi därmed är runt 7700 medlemmar i föreningen! När vi införde möjlighet till “parmedlemskap” så fanns det bara ett 30-tal, som betalade dubbel medlemsavgift för att visa att båda i en familj var medlemmar.

Share