Vänbladet nr 1 – 2020

Årets första Vänblad, med bland annat Botaniskas årsprogram. Mycket nöje!

Vi passar också på att påminna om inbetalning av årsavgiften! När du betalar i tid sparar vi både pengar och arbete genom att inte behöva skicka ut påminnelser. Tack!

Share