Utflykten till Älgön är inställd

På grund av det rådande virusläget (och regeringens regleringar) är exkursionen till Älgön den 20 maj med Botaniskas vänner inställd. Vi hoppas istället kunna genomföra exkursionen till hösten.

Share