Små frön blir en hel solrosskog!

Uno Wibells stipendium har som målgrupp barn och unga i förskola/skola som vill genomföra något projekt inom botanik, växtlighet etc. Salebyenheten i Lidköping, som består av förskola och skola var en av stipendiemottagarna 2012. Man önskade använda ytan för en tidigare nedlagd damm och där anlägga en ”solrosskog” och sökte och fick 5 000 kr.

Barn från 1- 12 år, pedagoger och övrig personal på enheten har varit delaktiga i allt från i förberedelser till sådd och skötsel av ”skogen”. Man har pratat om kretslopp, tränat matematik och inte minst varit trädgårdsmästare och lekt!

Senare tänker man vidareutveckla skogen med ytterligare arter. I kommande Vänblad 2012 nr 4 finns fler foton och kommentarer från personalen.

 

Share