OBS! Digitalt årsmöte 11 nov

Med anledning av pandemin och skärpta restriktioner från Folkhälsomyndigheten kommer vi att genomföra årsstämman via Teams, en digital mötesplatform som man når via sin dator eller mobiltelefon. Den är gratis och lätt att använda.

Är det första gången du använder Teams så bli du ombedd att ladda ner programmet till din dator. När du klickar på länken nedan starta förfarandet och du får vägledning hur du ska göra.

Logga in till årsmötet den 11 november kl 17:00 via den här länken:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTM5YWQzMDEtODVkYi00NmUxLWJiNmYtMTM4ZTk1MDI5NzMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d7c7c33d-1589-44d5-83fb-2ca0c92722cc%22%2c%22Oid%22%3a%2277526e9d-ad68-445b-9aef-4b9f4d0a9aa8%22%7d

Share