Lyckad medlemsvärvning i sommar

Under jubileumsåret har vi gjort extra satsningar på att sprida vårt budskap. Många har engagerat sig för att på olika sätt visa upp vår förening och berätta om vilken nytta vi gör. Och det har gett resultat! Under sommarperioden har vi kunnat räkna in ett par hundra nya medlemmar! Här visar vi en kort resumé från olika aktiviteter under året. Tillsammans med alla engagerade volontärer som dagligen sprider vårt budskap bidrar de till att föreningen, och Botaniska Trädgården!, fortsätter att grönska och utvecklas.

Grindstugans fasad har i sommar prytts av en tygvepa för att skapa nyfikenhet och kännedom om vår förening.

Små annonser på samma tema har repeterats under sommaren. Exempel:

Finnes: 25-årig naturromantiker vill utvidga sin
blommiga vänkrets. Trivs bra i såväl stora som små sällskap.
Gröna fingrar inget måste. Ålder oväsentligt.
Finnes: Färgsprakande yngling som behöver underhållas med jämna mellanrum.
Vacker året om. Törstar efter fler som vill ge mig växtkraft.

De kluriga rabattskyltarna har skapat mycket uppmärksamhet. Tillsammans med olika småannonser under sommaren har de gjort vår förening betydligt med känd bland göteborgarna.

Det började redan på vårkanten med en vattenkanna i bildrabatten. Att på olika sätt få fram föreningens budskap i trädgården har visat sig framgångsrikt.

Lisebergs Trädgårdsdagar i maj var välbesökta. Här berättar Magnus Neuendorf om föreningens olika aktiviteter, bland annat våra populära resor där Magnus medverkar som uppskattad ciceron.

Vändagen den 2 juni var en glädjens dag. Gunnar Weimarck invigningstalade och berättade om föreningens tillkomst för 25 år sedan, där han själv var en av initiativtagarna.

Den 12 augusti höll föreningens sekreterare Camilla Danielsson öppen trädgård. Ewa Kollberg, styrelseledamot, berättade för ett hundratal personer om Vännerna och sålde fika och hembakt till förmån för föreningen. Här syns de framför klematis 'Betty Corning', som också fick mycket uppmärksamhet bland besökarna.

Share