Lökutlämningen startar 27/9

Mellan den 27/9 och den 7/10 kl. 12.00-18.00 kan man hämta sina beställda lökar.

Vintermörkret blir enklare att bära när man har tidiga vårlökar att se fram emot.

Utlämningen sker vid baksidan av växthusen, följ snitslad bana från entrén. Om du har frågor, vänd dig till butiken. Där finns också ett fint sortiment av lökar, för den som vill ha ännu mer av denna härliga höstsyssla.

Många påsar blir det!

I år har vår fantastiska “Lökpluton” hanterat nästan 800 beställningar med sammantaget 92 654 lökar!

Share