Lökbeställningar ska skickas med post

Årets vänlökar har precis presenterats och det är glädjande att så många redan nu skickar in sina beställningar. Vänligen notera att beställningarna ska skickas med post till Grindstugan, för att underlätta administrationen.

Postadressen är Botaniskas Vänner, Carl Skottsbergs gata 22 A,  413 19 Göteborg.

Sista beställningsdatum är 8 juni.

Share