Köksväxtsorter i 1800-talets frökataloger

En av våra medlemmar tipsar oss om en föreläsning som kanske kan intressera?

27 MARS
TID: 18.00 – 19.30
PLATS: Humanistiska biblioteket

Agneta Börjeson arbetar med odlad mångfald, småskalig köksväxtodling men också med mångfalden av vilda växter i odlingslandskapet.

Det finns idag ingen fullständig förteckning över sorter av köksväxter som odlats i Sverige, inte heller finns det nedtecknat vilka sorter som kan räknas som svenska. År 2012 och 2014 genomfördes ett projekt med målet att förteckna dessa sorter, när de började säljas och när de försvann från marknaden samt om dessa sorter idag går att få tag på i genbank eller hos odlare.

Med utgångspunkt i 1800-talets frökataloger får vi en genomgång av sortnamn och sortbegrepp, vad en frösort är, om namngivning av sorter och varifrån fröerna kommit. Vi får också en genomgång av de sorter som funnits inom olika arter.

Agneta berättar också om sitt engagemang i Föreningen Sesam, en ideell förening som verkar för att bevara den mångfald som finns bland köksträdgårdens och åkerns växter genom att medlemmarna fröodlar.

MEDVERKANDE:
 Agneta Börjeson, agronom och biolog med miljöinriktning och odlad mångfald.

Share