Extra årsstämma 1 april 2020

Föreningens nuvarande revisor som valdes vid årsstämman 2019 har avgått från sitt uppdrag. Valberedningen föreslår därför att till ny revisor väljes auktoriserade revisor Benny Helgesson med auktoriserade revisor Gun Sjöstrand som suppleant för år 2019.

Enligt stadgarna kallar vi därför till extra årsstämma den 1 april 2020, kl 17.00. Mötet hålls i Biblioteket, Administrationsbyggnaden i Botaniska.

Väl mött!

Share