Japanska trädgårdar på årsstämman 22 maj

Välkommen till årsstämma med Föreningen Botaniskas Vänner
Torsdagen den 22 maj 2014 kl. 18.30 i föreläsningssalen, Botaniska Institutionen,
Carl Skottsbergs gata 22 B Göteborg

IMG_4579

Utöver de sedvanliga årsstämmoärendena  föreläser Kristina Fridh, Tekn dr, Arkitekt SAR/MSA om japanska trädgårdar. Kristina är verksam på HDK, Högskolan för design och konsthantverk. Hennes avhandling har titeln Japanska rum.

Dagordning och årsredovisning kommer att finns att ladda ner från hemsidan en vecka före mötet, samt delas ut på stämman.

Styrelsen
Föreningen Botaniskas Vänner

Share