Från styrelsemötet 3 februari

Till årets första möte hade vi glädjen att välkomna Agneta Granberg, ny styrelseordförande i Göteborgs Botaniska Trädgård. Agneta, som har en lång erfarenhet genom sina tidigare åtta år som vice ordförande, visade stort engagemang för Trädgårdens frågor och intresseområden. I framtiden finns planer på nya investeringar i Trädgården och ökad samverkan med turismsektorn i regionen.

Som alltid när vi startar upp styrelsearbetet för året har vi en diger agenda, som syftar till att sätta strukturen för de aktiviteter och satsningar som vi ska göra under hela året. Vid den här tiden infaller också ett extra stort administrativt arbete med årsredovisningar och årsberättelser, som ska sammanställas och hanteras i god tid inför årsmötet. Detta bestämdes till den 26 maj, kallelse går som vanligt ut med Vänbladet när det närmar sig.

Från Trädgården fick vi veta att planeringen inför den stora trädgårdsutställningen 2016 nu är i full gång. Flera av de aktiviteter som planeras kommer att genomföras med stöd från föreningen, vilka det blir återkommer vi till lite längre fram.

En stor del av styrelsens arbete handlar om att planera och arrangera aktiviteter för våra medlemmar och i förlängningen locka nya medlemmar. Till mötet presenterade arbetsgruppen för “Marknad, evenemang och medlemsvård” förslag på årets huvudaktiviteter och tillhörande budget. Bland annat beslutades att årets Vändag blir den 5 september, vilket vi återkommer om längre fram.

Från Grindstugan får vi till varje möte en status gällande medlemsantalet, utestående medlemsavgifter, nya och “tappade” medlemmar. Varje år tappar vi av olika orsaker runt 200 medlemmar, och det är ungefär lika många som också hittar till oss genom olika insatser. Vi tror att ett av de mest effektiva sätten att värva nya medlemmar är genom att vi som redan är medlemmar sprider ordet bland vänner och bekanta. Tänk vad vi alla skulle kunna åstadkomma med gemensamma krafter!

Att hantera medlemsregistret är en av de mest tidskrävande uppgifterna i vår förening, och det fantastiska teamet i Grindstugan lägger hundratals frivilliga timmar på detta årligen. Så här års hanterar de också ett stort antal påminnelser, vilket vi skulle kunna bespara dem om medlemsavgifterna betalades i tid.

Bland mötets övriga punkter fanns status och information gällande ekonomi, Vänbladet, reseverksamheten och våra samarbetspartners.

Vårvintriga hälsningar från Styrelsen

pd-20152041

 

 

 

 

 

 

 

 

Med det här korta referatet från styrelsemötet vill vi informera om aktuella händelser och beslut som rör föreningens verksamhet. Hela styrelsen arbetar ideellt och vi vill gärna ta del av medlemmarnas synpunkter, idéer och frågor för att kunna utveckla verksamheten. Har du frågor eller vill framföra synpunkter, kontakta oss gärna! Sänd ett mejl till info@botaniskasvanner.se 

Share