Designer Kjell Friberg

Kjell Friberg är den som designat och tagit fram vår nya och fina symbol samt nu även som staty. Kjell har haft hjälp av engagerade kollegor. Vilken fin plats som Vattenkannan fått i Trädgården. Redan när Kjell monterade den fick han många positiva kommentarer från besökare i Trädgården. Förhoppningsvis så kommer det att öka kännedomen och intresset för Vänföreningen.

Share