Carl Skottsbergsföreläsningen

Torsdag 27/10 kl. 18.30

Kl 18.30 föreläsnIng Karin Martinsson, fil Dr. 1:e trädgårdsintendent Bergianska trädgården
stockholm föreläser under rubriken: Hortus rudbeckianus – Olof Rudbecks botaniska trädgård i bild och verklighet
Institutionen för växt- och miljövetenskaper, föreläsningssalen Carl Skottsbergs Gata 22 B

Share