Carl Skottsbergsföreläsning 30 oktober

Välkommen till årets Carl Skottsbergsföreläsning, 30 oktober kl 18.30.
Lokal: Föreläsningssalen, Göteborgs universitet, Carl Skottsbergsgatan 22 B

Årets föreläsare är Doktor Tina Westerlund. Hon arbetar som universitetslektor på Institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet i Mariestad. Vi får ta del av ett föredrag runt hennes disputation 2017:

Trädgårdens förökningsmetoder

Tinas forskning handlar om den s k tysta kunskap som erfarna trädgårdsodlare besitter. Hur ser kunskapen ut och hur kan den förmedlas? En del av hennes avhandlingsarbete utfördes just på Botaniska där Tina Westerlund studerade förökningsmetoder av perenner. Hon dokumenterade inte bara vad olika trädgårdsmästare gjorde utan viktigt för hennes forskning var att hon själv praktiskt utförde alla moment. 

Doktor Tina Westerlund

Tina Westerlund forskar även på användningen av gamla kulturväxter och bevarande av historiska trädgårdsmiljöer. Hon deltar även som expert i Odla med P1. Missa inte att få höra om hennes spännande erfarenheter.

Share