Årsstämma och styrelsemöten 26 maj – sammanfattning

Den 26 maj höll Föreningen Botaniskas Vänner årsstämma. 

Runt 45 medlemmar kom till åsstämman och vi tackar för visat intresse. Till nästa år hoppas vi bli många fler!

Kenneth Odeus valdes in som ny ledamot i styrelsen för Botaniskas Vänner. Välkommen Kenneth!

Förutom de sedvanliga stämmoärendena delades det ut både Carl Skottsbergs- och Uno Wibellstipendier. Carl Skottsbergsstipendier omfattande totalt 50 000 kr gick i år  till Marika Irvine för studier av odlingstekniker för Dionysia, Einar Hessman Larsson och Christer Isaksson för resa till USA, samt Johan Nilsson för resa till Bhutan tillsammans med Royal Botanical Garden, Edinburgh.  Uno Wibellstipendier omfattande totalt 53 000 kr delades ut till 11 skolor och förskolor.

Vi fick också lyssna till ett intressant föredrag genom Botaniskas pedagoger Helen Ekvall och Eva-Lena Larsson. De berättade om sin studieresa till tre olika botaniska trädgårdar i England, bland annat Kew Gardens.
Vi fick också lära oss om Botaniska trädgårdens skolverksamhet med ett inspirerande bildspel och lyssna till de positiva effekter som finns på inlärning utomhus. Vi fick höra hur tidigare års bidrag från Vänföreningen har använts och några resultat, bland annat skolträdgården, regnskyddet som fungerar som ett uteklassrum och demonstrationskomposterna. Inför 2016 kommer ytterligare satsningar på barn genom Vännernas försorg, den gamla lekplatsen ska utvecklas till Barnens Botaniska.

I anslutning till årsstämman höll vi också konstituerande möten för styrelserna för Vänföreningen och Stiftelsen Kulturfonden.

För styrelsen,

Camilla Danielsson, sekreterare

 

Share