Årsmöte 2020

Årsmöte i Föreningen Botaniskas Vänner hålls den 11 november kl 17:00. Precis som med allt annat detta märkliga Corona-år så blir även vår årsstämma anpassad och annorlunda.

Vi håller som vanligt till i föreläsningssalen på institutionen, men utan föreläsning och utan blomlotteri. De sedvanliga punkterna för en årsstämma kommer att behandlas, enligt den bifogade Dagordningen.

Nedan finns också årsredovisning (pdf) och valberedningens förslag till styrelse.

Share