Årets Carl Skottsbergföreläsning om Olof Rudbecks trädgård

I år föreläser Karin Martinsson, Fil Dr. 1:e trädgårdsintendent Bergianska Trädgården Stockholm under rubriken Hortus Rudbeckianus – Olof Rudbecks botaniska trädgård i bild och verklighet.

Tid: Torsdag 27 oktober kl. 18.30

 

Plats: Föreläsningssalen vid Institutionen för Växt och miljövetenskaper Carl Skottsbergs Gata 22 B

Inbjudan kommer med nästa Vänblad. Alla medlemmar är varmt välkomna!

 

Share