Anslag om Carl Skottsbergsstipendiet 2014

Carl Skottsbergsstipendiet kan sökas för forskningsprojekt där resultatet av arbetet ska komma Göteborgs Botaniska Trädgård till del och nytta. Den totala stipendiesumman har höjts till 50 000 kr, i syfte att kunna ge utrymme för större satsningar, de gånger det finns ansökningar som motiverar det.

Stipendiets ansökan skall bestå av:

  • en beskrivning av forskningen/studien
  • vem du är
  • vad du studerar
  • uppskattad tidsram
  • önskat stipendiebelopp

Sista ansökningsdag är den 1 mars 2014. Ansökan skickas till:

Botaniskas Vänner, c/o Åslög Dahl, Institutionen för biologi och miljövetenskap
Carl Skottsbergs gata 22 B
413 19 Göteborg

 

Dahlia coccinea

Dahlia coccinea

Share