Resor

Våra resor är mycket uppskattade och har varierande avstånd och omfattning. Syftet med reseverksamheten är att erbjuda vänföreningens medlemmar botaniska resor av hög kvalitet.

Botaniskas vänner och Botaniska trädgården står för den botaniska och hortikulturella expertisen. På varje resa finns en botaniskt kunnig person med som beskriver platsens växtliv och speciella särart.


2018 års reseprogram är under utarbetande, och alla resmål är inte spikade utan kommer att presenteras på hemsidan så snart som möjligt.

Förutom ett utbud av kortare resor, planeras under andra halvan av oktober en resa till Ile de la Réunion, som undertecknad just besökt som en del av Erasmus-programmet. Ön, som är franskt territorium, kan visa upp ett stort antal klimat tack vare sitt läge i passadvindbältet och topografi med en högsta höjd av dryga 3 000 meter över havet. En tredjedel av ytan är skyd- dad ursprunglig natur med allt från regn- och molnskog till lavafält, ljunghedar och korallrev, där man kan finna en mängd endemiska arter.

Vi kommer förutom vild natur att besöka den fina botaniska trädgården Jardin Botanique de Mascarin liksom Le jardin des Parfums et des Epices, som hyser i stort sett alla tropiska fruk- ter och kryddväxter man kan drömma om. Även besök på olika bevarandeprojekt samt t.ex. på någon bambu- eller kaffeodling kan komma att ingå i programmet, liksom förstås möjlighet till ett dopp i indiska oceanen.

Mats Havström

Chef Samlingar och Forskning

 

 

 

 

 

 

Share